Nedre brennverdi for ulike energibærere


Naturgass
13,0 kWh/kg
Butan
12,7 kWh/kg
Lett Fyringsolje
11,9 kWh/kg
Kull
7,9 kWh/kg
Les mer om naturgass

Miljøfordeler


Overgang fra hvilket som helst fossilt brennstoff til naturgass vil bidra til bedre klima globalt og lokalt.


Utslipp av CO2 reduseres med ca 25 % sammenliknet med bensin, diesel, marin gassolje og fyringsolje. I tillegg reduseres utslipp av NOx med 75% til 90% og utslipp av partikler og svovel er nær null.

Les mer om miljøfordeler

Driftsfordeler


Redusert behov for vedlikehold i brenner og kjele


Naturgass er en rentbrennende energikilde og man kan ved konvertering fra eksempelvis oljeprodukter oppleve et redusert behov for vedlikehold i brenner og kjele ved at soting ikke lenger forekommer.

Les mer om driftsfordeler

Kostnadseffektivitet


Lavere avgifter
Lavere energipris


I tillegg til en stabil og lav energipris gir bruk av naturgass stor miljøgevinst som fører til lavere avgifter.

Les mer om kostnadsfordeler