Leveranse

Barents NaturGass henter LNG fra ulike steder, avhengig av hvor kunden holder til. Vi velger den mest kostnadseffektive løsningen slik at pris til kunde holdes nede.


Sørlige Skandinavia
For kunder som holde til i sørlige Skandinavia vil det ofte være best å hente LNG fra Gate-terminalen i Rotterdam, fra Zeebrugge i Belgia, Klaipeda i Litauen eller andre steder i Europa. Barents NaturGass har LNG-avtale med Broadview Energy Solution som sørger for effektive LNG-leveranser fra de ulike stedene. Fra terminalene i Europa henter vi LNG med iso-containere, som transporteres til kai og videre på skip til havn nærmest mulig kunden. Lokal transportør står for den siste transporten til kunden og sørger for at LNG overføres til tank hos kunden. Også tog kan benyttes som transportmetode.

Nordlige Skandinavia
For kunder som holder til i nordlige Skandinavia, vil vi vanligvis hente LNG fra produksjonsanlegget til Snøhvit Unit på Melkøya i Hammerfest. Her laster vi LNG direkte fra produksjonsanlegget til en av våre 11 vakuumisolerte semihengere. Vår faste transportør, Hoyer Group Norge AS, kjører deretter til kundens anlegg og overfører LNG til tank hos kunden.

Bunkringsanleggene
Dersom mottaker er et fartøy, leverer vi LNG enten direkte fra bil med semihenger til tanken om bord eller via dedikerte bunkringsanlegg. Bunkringsanleggene har større pumpe- og lagringskapasitet enn semihengeren. Fartøy lagrer selv LNG om bord og regassifiserer i interne systemer i fartøyet

Lokalt mottaksanlegg
Dersom mottaker er en stasjonær kunde, for eksempel en industribedrift eller biogassleverandør, leverer vi til et lokalt mottaksanlegg. Dette består av en vakuumisolert tank, fordamper, rør, ventilarrangement og styringssystem. Fra anlegget går det rør i bakken fram til kundens fabrikkvegg og abonnementsskap. Dette anlegget er vanligvis Barents NaturGass ansvarlig for, både bygging og drift, slik at kunden kan fokusere på sin ordinære virksomhet uten å måtte tenke på om energi er tilgjengelig eller ikke.

Kontrakt
Kontrakt mellom Barents NaturGass og kunde inngås, med varighet avhengig av kundens behov og omfanget på investeringene.

Prisen på LNG/naturgass
Prisen på LNG/naturgass baseres vanligvis på enten TTF (europeisk rørgasspris) eller Gasoil (definert oljestandard) samt investeringer, transportkostnader og andre driftskostnader.

Sjåfører og bunkringspersonell
Alle våre sjåfører og bunkringspersonell gjennomfører inngående LNG-opplæring og deltar jevnlig i beredskapsøvelser.