Bransjeledende på beredskap

Barents NaturGass tar beredskap alvorlig og har beredskapsplan som omfatter hele vår verdikjede fra vi henter LNG på Melkøya eller Gate, til gassen er forbrukt hos kunde.


Beredskapplan
Beredskapsplanen suppleres av varslingsplaner og sikringsplaner for anlegg og semitrailere/containere. Barents NaturGass har overlevert vår beredskapsplan til kommuner og brannvesen i de områder vi har anlegg eller kjører gjennom med våre biler.

Beredskapsvakt
Operativt har vi beredskapsvakt 24/7 som kan nåes på tlf 958 20 506

Samarbeid
Barents NaturGass har et godt og utviklende samarbeid med Polarbase og Hammerfest Brann og Redningstjeneste. Hammerfest Brann og Redningstjeneste er et godt utstyrt brannvesen, som jevnlig øver sammen med Barents NaturGass og mannskaper på Hammerfest LNG-fabrikk. Hammerfest Brann og Redningstjeneste disponerer Barents Naturgass sin beredskapshenger som står klar til sending med bil eller helikopter, avhengig av hvor langt unna vi har en hendelse.

Beredskapsutstyret
Barents NaturGass har utviklet en beredskapshenger som inneholder ekstra slanger, fakler og annet relevant utstyr for å håndtere en beredskapsituasjon, Utstyret blir også brukt til demonstrasjon og øvelse hvert år når vi arrangerer en eller flere LNG-dager. Her tilbys opplæring av LNG-sikkerhet, forståelse, og bekjempelse over for brannvesen, kunder, brukere og andre interessehavere.

Bransjeledende på beredskap
Gjennom samarbeid med Hammerfest Brann og Redningstjeneste utvikler vi vår beredskap forløpene slik at vi nå er bransjeledende på beredskap.