LNG til skip

Barents NaturGass leverer LNG til skip enten direkte fra tankbil eller via et av våre dedikerte bunkringsanlegg.


Bunkringsanlegg
Per 2017 har vi tre bunkringsanlegg; i Hammerfest (1250 m3) i Lødingen (250 m3) og på Moskenes (150 m3). Maksimal pumpekapasitet på disse anleggene er henholdsvis 90, 60 og 60 tonn per time.

For faste brukere på Moskenes og Lødingen, sørger kunden selv for bunkringsoperasjonen etter opplæring, mens anlegget i Hammerfest håndteres av mannskaper fra Barents NaturGass eller Polarbase.

Alle bunkringskunder melder fra til Barents NaturGass om LNG-behov i forkant av bunkring, og Barents NaturGass sørger for tilstrekkelig LNG på anlegget.

Bunkringsanlegget består av en LNG lagringstank, tilsvarende et ordinært mottaksanlegg for industri. Den største forskjellen er at det ikke er behov for fordampere for regassifisering, men det er nødvendig med en kraftig pumpe for å sørge for rask overføring av LNG til tanken i fartøyet. Fra anlegget går vakuumisolert rør, gjerne i bakken eller under kai, til selve bunkringspunktet på kaikanten. Fartøyet kobles til ved hjelp av slange og en tørrbrytende kobling. Den tørrbrytende koblingen sørger for rask og sikker til-og frakobling og hindrer lekkasje ved nedkjøling av koblingen.

På slangen er det dessuten påmontert en ”break-away” kobling med 2 ventiler som sørger for at et eventuelt slangebrudd skjer i dette punktet og uten lekkasje ved store bevegelser i fartøyet under bunkring.

Driftsrutiner
Standard rutiner fra Sjøfartsdirektorat per 2017 innebærer at slange purges (renses for luft/gass) med nitrogen før og etter selve bunkringen, men dette vil muligens bli endret når hurtigkobling blir standard løsning for flere selskap.

Tilsyn og vedlikehold
Sjåføren som leverer LNG til anlegget gjør enkelt tilsyn på anlegget ved hver levering. Mer omfattende tilsyn og vedlikehold gjøres ved behov og i henhold til Barents NaturGass vedlikeholdsplan og innebærer for de fleste anlegg 2-4 besøk årlig. Etter over 10 års erfaring er vår konklusjon at anleggene er svært driftssikre.

Godkjenninger og tillatelser
Alle Barents NaturGass’s bunkringsanlegg er registrert og godkjent i henhold til krav fra offentlige myndigheter.

BNG Produkter


Bunkring av LNG er trygt og enkelt


Bunkeringsanlegg Nord-Norge

Bunkringsanlegg
Hammerfest

Volum
1250 m3

Pumpekapasitet
90 tonn per time


Bunkringsanlegg
Lødingen

Volum
250 m3

Pumpekapasitet
60 tonn per time


Bunkringsanlegg
Mosknenes

Volum
150 m3

Pumpekapasitet
60 tonn per time