Askur AS
Konvertering fra olje til gass

Askur bruker varme til tørkeprosessen

Askur ble etablert for å bruke ressursene andre ikke ville ha – torskehodene fra Barentshavet. På anlegget i Kvalsund blir torskehodene, ryggbein og avskjær fra fisk fra Barentshavet tørket, pakket og transportert til Nigeria, hvor de inngår som en næringsrik del av kostholdet.


Tørkeprosessen skjedde i begynnelsen ved hjelp av oljebrennere som produserte varmluft. Askur ønsker imidlertid å bruke en renere og rimeligere energikilde, og valget falt på naturgass.

Omleggingen skjedde ved at oljebrenneren ble skiftet ut med en gassbrenner, en relativt enkel operasjon. I tillegg etablerte Barents NaturGass en tank for lagring av LNG på området til Askur. Barents NaturGass overvåker tanken elektronisk og fyller opp tanken ved behov, stort sett en gang i uka.

Om tanken
Askur bruker ca 7 GWh per år. Tanken er relativt liten, kun 35m3. Det betyr at den må fylles ofte, 1-2 ganger per uke avhengig av sesong. Med kun 15 km transportvei er dette en god løsning.

Utlsipp
Utslippene fra bedriften er kraftig redusert som følge av konverteringen til naturgass. Lokale utslipp av svovel og støv/partikler er borte, mens utslipp av nitrogenoksider trolig er redusert med rundt 75%. I tillegg er CO2-utslippene 25% lavere enn tidligere.

Rikkardur
Vi valgte naturgass fordi det var effektivt, hadde lave utslipp og ga oss klart lavere energikostnader.Ríkharður Jónasson, daglig leder

Kundecase ASKUR

Om prosjektet
Konvertering fra olje til naturgass

Projektstart: 09.11.2009
Hvor: Kvalsund Kommune

KUNDENS VIRKSOMHET
Askur tørker alle biprodukter fra alle typer hvit fisk

“Barents NaturGass ordnet alt og vi kunne konsentrere oss om vår egen produksjonsprosess"

Ríkharður Jónasson, daglig leder


Gevinst

ØKONOMISK GEVINST
Økonomisk innsparing på innkjøp av energi er rundt 10%

DRIFTSMESSIG GEVINST
Bruker mindre tid og kostnader på vedlikehold av brenner

MILJØVENNLIG GEVINST
Mindre utslipp, både lokalt og globalt

MÅLET MED KONVERTERING
Å få ned energikostnadene og få en mer miljøvennlig drift


For mer informasjon se:
webside Askur