Logistikkløsninger

I Barents NaturGass’s standardløsning for kunde, tar Barents NaturGass ansvar for at det alltid er LNG tilgjengelig på tanken hos kunde. Barents NaturGass overvåker tanknivået og fyller opp jevnlig, slik at kunden kan fokusere på sin vanlige virksomhet.


Barents NaturGass har to logistikkløsninger:

1.Transport av LNG i iso-container fra importterminaler i Mellom-Europa, for eksempel Gate-terminalen i Rotterdam, Zeebrugge i Belga, Klaipeda i Litauen eller andre steder i Mellom-Europa. Vår lokale samarbeidspartner i Mellom-Europa er Broadview Energy Solutions.

2. Transport av LNG i vakuumisolert semihenger fra Melkøya i Hammerfest. Barents NaturGass har direkte avtaler med Statoil/Snøhvit Unit.

Barents NaturGass transporterer LNG direkte fra produksjonsanlegg eller importanlegg til kundens mottaksanlegg eller fartøytank. Med andre ord slipper vi dyre omlastinger og bruk av store kostnadskrevende terminaler, og kan holde prisen til våre kunder nede.

Med to uavhengige logistikkløsninger har vi dessuten alltid reserveløsning tilgjengelig dersom det skulle oppstå problemer ved leveringspunktet.

Barents NaturGass’s containerløsning
Vi benytter 40-45 fots containere til transport. Disse består av en innertank i rustfritt stål, et isolasjonslag med vakuum og en yttertank i rustfritt stål. Containerne kan transportere 16-18 tonn LNG, dvs. om lag 260.000 kWh (GCV). LNG pumpes fra tilrettelagt anlegg ved importterminal/produksjonsanlegg til container og transporteres umiddelbart til nærmeste havn.

Samarbeid
Vi samarbeider med ulike transportører, men felles for alle er at de er opplært i håndtering av LNG. Vi benytter også ulike rederier for sjøtransport, avhengig av hvor containeren skal leveres. Alternativt kan også tog benyttes til containertransport.

Lokalt benytter vi faste transportører for siste del av leveransen til kunden. Sjåføren sørger for at LNG overføres fra container til mottaksanlegg hos kunde. Dette skjer også ved hjelp av pumpe, som enten er montert lokalt på anlegget, eller på kjøretøyet som benyttes til transporten. Overføring av LNG tar vanligvis rundt 2 timer, avhengig av pumpekapasitet.

Barents NaturGass har svært god tilgang på containere og LNG gjennom vårt samarbeid med Broadview Energy Solutions.

Barents NaturGass’s tankbil-løsning
Barents NaturGass har i dag 11 vakuumisolerte semihengere. Semihengeren består av en innertank i rustfritt står, et isolasjonslag med vakuum og en yttertank av rustfritt stål. Tanken har et volum på om lag 50m3 og kan transporterer ca 22,5 tonn LNG. Dette tilsvarer rundt 340.000 kWh (GCV)

Sjåføren laster LNG på Melkøya, og kjører deretter direkte til kunde. Vi har en langsiktig avtale med Hoyer Group Norge AS og har rundt 25 dedikerte sjåfører i vårt apparat. Hoyer eier trekkvognene og ansetter sjåførerene, mens Barents NaturGass eier semihengerne som benyttes for LNG transport.

Hos kunden sørger sjåføren for å overføre LNG fra tankbilen til lokalt mottaksanlegg ved hjelp av bilens pumpe. Denne operasjonen tar vanligvis rundt 2 timer, inkludert forberedelse og avslutning.

Logistikkløsninger

Løsning 1 Transport av LNG i iso-container fra importterminaler i Mellom-Europa, for eksempel Gate-terminalen i Rotterdam, Zeebrugge i Belga, Klaipeda i Litauen eller andre steder i Mellom-Europa. Vår lokale samarbeidspartner i Mellom-Europa er Broadview Energy Solutions.
Løsning 2 Transport av LNG i vakuumisolert semihenger fra Melkøya i Hammerfest. Barents NaturGass har direkte avtaler med Statoil/Snøhvit Unit.

Statoil Melkøya

Melkøya, outside Hammerfest in Finnmark county, is a facility that receives and processes natural gas from the Snøhvit field in the Barents Sea. The gas is conveyed in a 160 km gas pipeline to the facility, which became operational in the autumn of 2007.

les mer

Broadview Energy Solutions

Broadview Energy Solutions B.V. consists of a group of companies focused on small scale production and distribution of LNG in Europe.

les mer


Vår tankbilløsning

Hoyer Group

The international logistics company HOYER is one of the worldwide market leaders in moving liquids by road, rail and sea.

les mer