Bedriftsinformasjon


Beskrivelse av selskapet
Barents NaturGass AS er et skandinavisk gasselskap som selger og distribuerer naturgass. Aktuelle bruksområder er industri, skip, biler og busser, fjernvarme og boligområder. Du kan lese mer om dette ved å navigere gjennom bruksområdene i menyen over.

Selskapet ble stiftet i 2005, og bygget Nord-Norges første LNG-terminal som ble driftssatt i 2006. Barents NaturGass bygger og eier vanligvis alle installasjoner fram til kundens vegg, noe som gjør byttet enkelt for bedrifter som ønsker en mer miljøvennlig og konkurransedyktig energiløsning.

Visjon
Vår visjon er å være det ledende selskapet i Barentsregionen for forsyningsløsninger, distribusjon og salg av naturgass. Barents NaturGass skal bygge langsiktige verdier ved bygging og eierskap til naturgassinfrastruktur.

Bakgrunn
Barents NaturGass AS ble etablert 31. mars 2005. Etableringen var en direkte oppfølging av Barents NaturGass DA (selskap med delt ansvar) som var etablert i desember 2003. Ved ferdigstillelse av Snøhvitanlegget i Hammerfest, ble naturgass i form av LNG tilgjengelig i Nord-Norge. Dette var utgangspunktet for etableringen av Barents NaturGass.

Eiere

Broadview Energy Solutions (BES) 100 %

Barents Natugass eies av Broadview Energy Solutions BV. Broadview Energy Solutions distribuerer LNG i Mellom-Europa, men Barents NaturGass har hovedansvar for det nordiske markedet. Barents NaturGass leier containere fra Broadview Energy Solutions og samarbeider om tekniske og praktiske løsninger for LNG leveranser, samt sikkerhet og beredskap. Broadview Energy Solutions har avtaler om kjøp av LNG med ulike LNG-produsenter i Europa som sikrer leverings og prissikkerhet for våre kunder.