Det er like lett å kjøpe LNG
som det er å kjøpe olje eller strøm

Fordeler med å bytte til LNG

Driftsfordeler

Konvertering til naturgass gir redusert vedlikehold i brenner og kjele. Naturgass brenner rent uten soting.

Miljøfordeler

Overgang fra hvilket som helst fossilt brennstoff til LNG vil bidra til bedre klima globalt og lokalt.

Kostnadseffektivitet

Naturgass er en rimelig energiform, og med store miljøgevinster sparer i tillegg våre kunder avgifter.

SIMON MØKSTER SHIPPING AS: “For vårt rederi er det viktig å benytte en LNG- leverandør med stor fleksibilitet og leveringssikkerhet”Anne Jorunn Møkster, administrende direktør

Bruksområder for naturgass

Naturgass til Industri

Naturgass benyttes ofte som prosessvarme i virksomheter som har behov for damp, tørking eller varme. Naturgass benyttes som erstatning for mer forurensende energikilder som f.eks. olje eller kull.


Naturgass til industri

Naturgass til transport

Biogass og naturgass benyttes ofte som drivstoff for kjøretøy, både busser, biler og tyngre kjøretøy. Bruk av naturgass direkte eller som backup for biogass gir trygghet for stabil tilgang av gass.


Naturgass til transport

LNG til skip

Barents NaturGass leverer LNG til skip enten direkte fra tankbil eller via et av våre tre dedikerte bunkringsanlegg. LNG har flere store miljøfordeler og er rimeligere enn marin gassolje.


LNG til Skip

LNG er bedre for miljøet

OG REDUSERER AVGIFTENE

CO2 utslipp redusert med
-25%
NOx Utslipp, opp mot
-90%
Støv og Partikler redusert med
-100%
Svovel redusert med
-100%
Les mer om Naturgass