Skellefteå Kommun
Biogasanläggning/Uppgraderingsanläggning

Skellefteå Kommun – LNG som back-up

Skellefteå Kommun startade upp sin Biogasanläggning/Uppgraderingsanläggning 2007 och har uppnått max kapacitet på uppgraderindsanläggningen. Innan påbörjan av utbyggnad av uppgraderingen till det dubbla tog kommunen ett beslut att även investera i en LNG anläggning för att säkerställa gasleverans till kommuns lokaltrafik och kommunens egna personbilar som är gasdrivna. Förutom tankstället på anläggningen finns ytterligare två tankställen där även privata kunders gasdrivna fordon kan tanka.


Produktionen av biogas
Produktionen av biogas sker genom rötning i två separata kammare, mesofil-process för avlopp samt termofil för avfall, därefter renas rågasen till en godkänd fordonsgas (97% metan).

Idag produceras från denna anläggning i första hand fordonsgas till kommunens lokaltrafik/bussar, men i Skellefteå har även den privata marknaden vuxit på gasdrivna fordon. Annars en mindre del för energi.

Totalt producerades ca 1,1 miljon Nm3 fordonsgas från anläggningen 2015,produktionen ökar stadigt för att kunna producera drygt 2 miloner Nm3 vid full kapacitet, därför planeras också en utbyggnad av uppgraderingsanläggningen och den beräknas stå klar i månadsskiftet juni/juli 2018.

LNG som back-up
Det är i samband med produktionsstopp i anläggningen eller för liten produktion av biogas som Naturgas/LNG används som ersättning. Då Biogas och naturgas i princip är samma typ av gas (metan) så kan man med fördel blanda dessa gaser.

Kommunen har dock valt att separera biogasen från naturgasen av anledning att minska risken av fackling av biogas, men med möjlighet att nyttja de anläggningsdelar som dispenser och högtryckslager vid operatörval.

Eftersom kommunen har separata system kan de enkelt via mätning av levererad mängd gas till flak och dispenser hålla en bra koll och kontroll på andelen naturgas.

Skellefteå Kommun förbrukar ca 3-5 GWh/år beroende på hur mycket biogas man själv producerar.

Övervakning av LNG
Övervakning av LNG tanken görs av personal på biogasanläggningen. I dagsläget fylls tanken upp ungefär var 10:e dag på grund av ombyggnationer.

Naturgasen levereras i flytande form (LNG) till en kryotank på 100 m3 som är 20 m hög.

LNG anläggningen har förutom tanken en kryopump och högtrycksförångare med en kapacitet på 650 Nm3/h.

Peter Edlund, Skellefteå Kommun
“Tack vare Naturgas/LNG kan kommunen säkerställa drift av lokaltrafiken samt övriga gasfordon i Skellefteå ”
Peter Edlund, Skellefteå Kommun

Fakta om Biogasanläggningen

Kommunägd

Ca 10 km från stadskärnan

Platschef: Peter Edlund

Egen biogasproduktion sedan 2007


Fördelar med LNG/Naturgas:

Säkerställer drift av kommunens fordon som är gasdrivna.

Ger en möjlighet att stärka infratrukturen av gasstationer i Skellefteå. 3 st gastationer som alltid är i drift tack vare back-up.

Naturgas & Biogas är i princip samma gas, huvudsakligen metan. Kan därför blandas utan problem.


Anlegg


For mer informasjon se:
webside Skellefteå Kommun