Driftsfordeler

Naturgass er en rentbrennende energikilde og man kan ved konvertering fra f.eks. oljeprodukter oppleve et redusert behov for vedlikehold i brenner og kjele ved at soting ikke lengere forekommer.


Bedre reguleringsmuligheter
Naturgass gir langt bedre reguleringsmuligheter og kontroll av forbrenningsprosessen enn den man f.eks. har ved brenning av olje.

Ansvaret for bestilling
Ansvaret for bestilling av energi og vedlikehold av infrastruktur til energileveranse er vanligvis Barents NaturGass sitt ansvar. Det betyr at Barents NaturGass står ansvarlig for at det til enhver tid befinner seg tilgjengelig energi og kunden kan fokusere på sin produksjon.

Tilgang til overvåking av energibeholdning kan tilbys dersom kunden ønsker en mulighet til å følge med på status.